Budget

Offertes worden bepaald op basis van een ...

 

Ad hoc campagne

  • 1 shotcampagne: lancering van nieuwswaarde met het oog op onmiddellijk resultaat
  • een 3-maandelijkse perscampagne: rekening houdende met de periodiciteit van alle media en met de continuïteit in media-aandacht

Beheerscontract

  • een halfjaarlijkse perscampagne
  • een perscampagne op jaarbasis (bij voldoende invalshoeken en gericht op continuïteit in media-aandacht)

Belangrijk is dat bij elke offerte een FORFAITAIRE FEE wordt voorgesteld, wat achteraf- verrassingen uitsluit. Doorfacturatie van 'out of pocket costs' zoals vertalingen en persknipselabonnement gebeuren altijd aan bestaande prijzen.

 

Meetbaarheid door monitoring

De resultaten van de P.R.-inspanningen kunnen o.a. gemeten worden door de weergave in de gedrukte media. In België zijn er 2 bedrijven die clippingservice leveren, zowel van de geschreven als van de audiovisuele media, nl. Ammco & Auxipress. Zij sturen Phibo de persknipsels en desgewenst ook de video cassettes van radio & TV-items.

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek?

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Bent u journalist/blogger?

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.